Joe De Lege ft. Onee Crystal – “Nkosi Yama Nkosi”

Joe De Lege links up with Onee Crystal for their first single for the year – 2019, titled “Nkosi Yama Nkosi“.